kamasutra knjiga na srpskom pdf

Vatsjajanina knjiga, tradicija ove knjige je veoma stara, datirajui mnogo vekova pre hrianske ere.
Ta se nalazi u Kamasutri?Kada jedan mukarac u isto vreme uiva sa dve ene Zato ovakva bezlina nabrajanja?Jednom kada je duboko unutra, ena se njeno pomie u dijagonalnim smjerovima stvarajui tako putanju dijamanta: lijevo, dolje, desno, gore.Dakle, Kamasutra je zbirka aforizama o ljubavi.Uivat ete i opustiti.Bedro o bedro, mukarac lei na leima, jedna noga emacs editor for windows xp mu je ispruena, a druga savinuta u koljenu.Zapravo, poze zauzimaju samo jedan od sedam odeljaka knjige,.Beograd - knjiare, kralja Milana Cetinjska.Uklizavanje ena lei na boku, donja noga poloena je na pod ili krevet, a gornja noga se savije u koljenu.Mukarac ispruenih nogu sjeda u kadu, ena mu se okree leima te savinutih koljena sjeda na njega.Tek e se u knjigama nastalim posle Vatsjajanine smrti pojavljivati komentari Kamasutre i detaljisati poze koje je on naveo.
Na taj se nain izvrsno jaaju miii stranjice te bedara.Na taj nain vjebaju se enini miii stranjice te bicepsi kod mukarca.U indijskoj rei kamasutra, sutra znai traktat, zbirka izreka i aforizama, a kama znai ljubav, zadovoljstvo, ulno uivanje.Ostale glave knjige govore o braku i odnosu mukarca i ene tokom braka; jedna glava je posebno posveena kurtizanama; poslednja glava govori o sredstvima koja pojaavaju elju i ak su navedeni neki recepti za spravljanje tih afrodizijaka.Kada su noge savijene Kada se mukarac osloni na zidKada se ena stoji etvoronoke, a mukarac iza nje.Nama, Evroplajnima, kojima su crkva i moral zabranjivali da hiren boot cd norton ghost traimo zadovoljstvo u seksu, injenica da su pre mnogo milenijuma smatrali banalnim uiti mlade ljude i devojke kako da njima samima i svojim partnerima uine igru tela to lepom, deluje neverovatna.Ova vjeba je osim za miie stranjice, vrlo dobra i za bedra.Istezanje ena lei na trbuhu, ispruenih nogu prekrienih na zglobovima i ispruenih ruku tako da su miii lea istegnuti, ali oputeni.Bio je ubeen da je poznavanje Kame neophodno za ovekov razvoj i eleo je da ponudi sve potrebne informacije koje e biti sadrane u jednoj knjizi, svima dostupnoj: to je tekst koji je sauvan do dananjih dana i koji je.